POSLANSTVO
namen, cilji in naloge društva
Namen društva je uresničevanje skupnih interesov pri skrbi za izboljšanje gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom,popularizaciji gozdarstva, izboljšanje človekovega okolja in kakovosti življenja ter skrbi za učinkovito in korektno delo gozdarske stroke.
Gozdarsko društvo Posočja je prostovoljna strokovna organizacija ustanovljena z namenom uresničevanja skupnih interesov za izboljšanje gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom, za popularizacijo gozdarstva, za izboljšanje človekovega okolja in kakovosti življenja ter za učinkovito in korektno delo gozdarske stroke.
Naloge društva so: združevati strokovnjake, ki delujejo na področju gozdarstva, izpopolnjevati in izobraževati svoje člane s področja gozdarstva, gospodarjenja z gozdnim prostorom in obnovljivimi viri, skrbeti za popularizacijo gozdov in gozdarstva, koordinirati stike gozdarske stroke z drugimi strokami,…